terug pause vooruit
Consultancy en/of turnkey :
In overleg kunnen we een ‘op maat gesneden’  oplossing bieden voor uw project. Soms ondersteunen wij u met een stuk begeleiding op uur-basis, maar vaak voeren wij de complete regie en nemen het werk ‘turnkey’ aan.

Projectplanning
In aanvang van ieder project wordt samen met opdrachtgever, architecten en eventuele adviseurs het (her-)huisvestingsplan opgesteld waarin alle verwachtingen, budget en planning zijn vastgelegd. Tijdens de uitvoering en realisatie zitten wij er letterlijk bovenop. En na oplevering besteden wij nog steeds alle zorg aan het project. Want ook een grote klant is blij met een klein sleuteltje van zijn bureaulade, snel door ons geregeld, nadat hij het was kwijtgeraakt.